Design

Identifikujte svoju značku a biznis v prostredí konkurencie
Logo

Korporátna identita

Design manuál

Tvorba značky a kreatívna stratégia

Logo

Je grafická značka alebo emblém používaný spoločnosťami, organizáciami či jednotlivcami s cieľom odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie.

Korporátna identita

Je súbor jednotlivých prvkov vizuálnej prezentácie. Prostredníctvom špecifík charakteristických pre daný subjekt ho umožňuje odlíšiť od konkurencie a podieľať sa významnou mierou na budovaní jeho imidžu.

Design manuál

Je súbor štandardov pre značku, písanie, formátovanie a dizajn dokumentov. Štandardy môžu byť aplikované pre kompletnú prezentáciu spoločnosti, či jednotlivé súčasti prezentácie. Dizajn manuál stabilizuje ideovú či vizuálnu kompozíciu súčastí či celku.

Tvorba značky a kreatívna stratégia

Kreatívna stratégia je proces komunikácie, ktorá tvorí značku. Konkrétne: čo povedať, komu to povedať a ako to povedať tak, aby boli dosiahnuté predpokladané požiadavky.

Logo

Logo

 

Je grafická značka alebo emblém používaný spoločnosťami, organizáciami či jednotlivcami s cieľom odlíšiť produkt alebo službu od konkurencie.

Korporátna identita

 

Je súbor jednotlivých prvkov vizuálnej prezentácie. Prostredníctvom špecifík charakteristických pre daný subjekt ho umožňuje odlíšiť od konkurencie a podieľať sa významnou mierou na budovaní jeho imidžu.

Korporátna identita
Design manuál

Design manuál

 

Je súbor štandardov pre značku, písanie, formátovanie a dizajn dokumentov. Štandardy môžu byť aplikované pre kompletnú prezentáciu spoločnosti, či jednotlivé súčasti prezentácie. Dizajn manuál stabilizuje ideovú či vizuálnu kompozíciu súčastí či celku.

Tvorba značky a kreatívna stratégia

 

Kreatívna stratégia je proces komunikácie, ktorá tvorí značku. Konkrétne: čo povedať, komu to povedať a ako to povedať tak, aby boli dosiahnuté predpokladané požiadavky.

Tvorba značky a kreatívna stratégia

Pomôžeme Vám zaujať Vašich potenciálnych zákazníkov pomocou unikátnych reklamných formátov, kreatívnych riešení a inovatívnym prístupom.

Design
PORTFÓLIO

Máte záujem o naše služby alebo sa chcete o nich informovať? Kontaktujte nás!