fbpx

Súťaž o:

 • 3x SET (tričko + mikina) s potlačou podľa vlastného výberu
 • Špeciálna cena: 1x SET (dáždnik + termohrnček) s potlačou podľa vlastného výberu

 

Trvanie: 1.9. – 30.9.

 

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.

 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

MEDIACHAIN s.r.o., so sídlom Nové Zámky, M. R. Štefánika 60, 940 01

IČO: 44704852, Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre.

 

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:

 

 1. Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.
 2. Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.
 3. Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže, musia účastníci zanechať komentár pod súťažný príspevok na oficiálnej Facebook stránke Mediachain s.r.o., ak v príspevku ohlasujúcom súťaž nie je uvedené inak.

 

 • Podmienka pre výhru je komentár – odpoveď na otázku: „Ským sa o výhru podelíte?“.
 • Podmienka pre výhru špeciálnej ceny je komentár – odpoveď na otázku: „Koľko webových stránok sme vytvorili pre klientov?“

 

 

 1. Účastník odoslaním súťažného komentáru vyhlasuje, že je jediným autorom vloženého komentára a použitím súťažného komentára nebudú porušené práva tretích strán. Účastník je povinný túto skutočnosť kedykoľvek na žiadosť usporiadateľa preukázať. Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného komentára a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.
 2. Výhercovia súťaže, 4 osoby sa určia na základe nasledovných možností:
 3. a) Vyhrávajú náhodne vylosované komentáre pod príspevkom, ktoré sú k téme zadania súťaže podľa voľby komentujúceho.
 4. b) Vyhrávajú súťažiaci, ktorého vyberie odborná porota podľa kritérií stanovených v príspevku ohlasujúcom súťaž alebo upresňujúcom pravidlá.
 5. c) Vyhrávajú náhodní výhercovia: 4 výhercovia budú vyžrebovaní

 

Počet výhercov aj spôsob určenia výhercov je stanovený v príspevku ohlasujúcom súťaž. Ak spôsob nie je určený, výhercovia budú losovaní. Pokiaľ nie je stanovené inak, súťaž končí v čase 23:59 daného dňa. Informácie uvedené v príspevku ohlasujúcom súťaž majú v prípade rozporu prednosť pred všeobecnými pravidlami.

 

 1. Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.
 2. V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci môže stať výhercom 1x, výhercov môže byť dokopy 4. Mená víťazov budú uverejnené spoločnosťou Mediachain s.r.o. v komentári k príspevku, ohlasujúcom súťaž do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Následne víťaz do 3 kalendárnych dní kontaktuje Mediachain s.r.o. na Facebooku s adresou doručenia a tel. číslom pre odovzdanie výhry. Ak výherca neodpovie v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Spoločnosť Mediachain s.r.o. odošle výhru do 72 hodín po obdržaní adresy na území Slovenska, ak nie je dohodnuté inak.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.

 

 1. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.

 

Ochrana osobných údajov

Každý účastník účasťou na súťaži súhlasí s tým, že jeho Facebook meno môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov Mediachain s.r.o.

Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde.

Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný Mediachian s.r.o. na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti na sociálnej sieti Mediachain s.r.o. sa nesmú zasielať žiadne adresy.

 

Tím MEDIACHAIN s.r.o.

//mediachain.sk/wp-content/uploads/2021/05/mch_footer_logo1-1.png